Inwestycja Zielony Zakątek

Sosnowiec ul. Partyzantów
    Zebrane środki:
  • 4 inwestorów zainwestowało 450 000zł 13%
Celem uzyskania kapitału jest finansowanie kosztów realizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego w Sosnowcu przy ul. Partyzantów. W ramach tej inwestycji zostanie wybudowany budynek mieszkalny z 35 mieszkaniami, garażem podziemnym komórkami lokatorskimi oraz zewnętrznymi miejscami parkingowymi.
W ramach tego projektu poszukujemy finansowania w kwocie 3 500 000 zł. Pożyczka będzie zabezpieczona roszczeniem w księdze wieczystej i umową wekslową. Stała stopa odsetek wynosi 7% w skali roku i umowa pożyczki jest zawierana na okres 12 miesięcy. Odsetki spłacane są kwartalnie, począwszy od dnia podpisania budowy. Spłata całego kapitału pożyczki nastąpi jednorazowo po 12 miesiącach od jej udzielenia.
Finansowanie w postaci pożyczki stanowi 35% wartości całego projektu. Pozostałe środki zapewnione przez nasze środki własne. Spłata pożyczki będzie realizowana ze sprzedaży lokali mieszkalnych w przedmiotowej inwestycji.

Grudzień 2019

Warunki pożyczki inwestycyjnej:

Napisz do nas na biuro@art-bud.com.pl lub wypełnij poniższy formularz a my przygotujemy ofertę specjalnie dla Ciebie. Dokładniejsze informacje na temat inwestycji w nasze projekty można uzyskać kontaktując się z nami poprzez formularz lub telefonicznie pod numerem telefonu 696713152

Strefa Inwestora